04182015

Last updateto, 27 nov 2014 11pm

Viktigt meddelande

Senaste nytt gällande situationen på Göteborg City Airport
2015-01-14, 19:00

Inriktning avseende Göteborg City Airport beslutad

Fördjupade analyser av bansystemet vid Göteborg City Airport visar att mycket omfattande åtgärder är nödvändiga för en långsiktig utveckling av flygplatsen. Med anledning av detta har Swedavia valt att överta resterande andelar i bolaget som driver flygplatsen samt beslutat om en inriktning vilken innebär en successiv avveckling av Göteborg City Airport.

Du kan läsa mer om beslutet under pressmeddelande.

Vi hänvisar våra verksamhetsutövare att läsa information på goteborgcityairport/inex