• Nyheter
  • 2017-08-14 Vecka 34-35 kommer arbeten att pågå vid rullbanan. Se AI GSE 17 2017 för mer info

  • 2017-07-18 Nu är det klart att Säve Flygplats återfår flygtrafiktjänst med bemannat flygtorn. Arbetet med att ställa om flygplatsen kommer att påbörjas omgående och förhoppningen är att flygtrafiktjänsten är i drift till ingången av 2018.

  • 2017-04-08 Reglering fältnära rörelser, endast en flygrörelse i trafikvarv. 

  • 2017-04-10 VMC minima (AI GSE 10 2017)
  • 2017-04-10 Flygplatsen stängd för ej hemmahörande luftfartyg (AI GSE 09 2017) NOTAM publicerat.

Den 1 februari 2017 tog Serneke över driften av Säve flygplats från Swedavia. Flygplatsens två miljoner kvadratmeter ska utvecklas till ett levande område som attraherar allmänhet, företag och verksamheter. Verksamheten för allmänflyget och 112-verksamheten finns kvar och vår vision är att skapa ett centra för fordonsutveckling med testbanor, laboratorium, försäljning och bilprovning kombinerat med ett upplevelsecentrum med ett välutvecklat evenemangsstråk.
Vill ni veta mer om visionerna för området. Gå in på www.serneke.se/save-flygplats

Prenumerera