• Nyheter
  • 2017-04-08 Reglering färltnära rörelser, endast en flygrörelse i trafikvarv. Med start 2017-06-08 utökas antalet flygrörelser i trafivarv till två. Utökningen gäller dagligen 8:00-17:00 under en prövotid, varefter utvärdering kommer ske.
  • 2017-04-10 VMC minima (AI GSE 10 2017)
  • 2017-04-10 Flygplatsen stängd för ej hemmahörande luftfartyg (AI GSE 09 2017) NOTAM publicerat.
Den 1 februari 2017 tog Serneke över driften av Säve flygplats från Swedavia. Flygplatsens två miljoner kvadratmeter ska utvecklas till ett levande område som attraherar allmänhet, företag och verksamheter. Verksamheten för allmänflyget och 112-verksamheten finns kvar och vår vision är att skapa ett centra för fordonsutveckling med testbanor, laboratorium, försäljning och bilprovning kombinerat med ett upplevelsecentrum med ett välutvecklat evenemangsstråk.
Vill ni veta mer om visionerna för området. Gå in på www.serneke.se/save-flygplats

Prenumerera