Aeroklubben

Det finns två flygklubbar på Säve Flygplats Här kan man skola till flygcertifikat och sedan hyra klubbens flygplan.
Aeroklubben är Europas näst äldsta flygklubb, grundad redan 1918.
Aeroklubbens medlemmar disponerar idag över sex stycken egna flygplan. Tre Piper och tre Cessna. Planen används både för privatflygning och i skolning av nya elever.
Västkustflyg AB är ett av Aeroklubben helägt bolag som bedriver kommersiell verksamhet. Till bolaget är knutna ett antal kvalificerade piloter med CPL-certifikat. Det vill säga att de har en yrkesmässig flygutbildning och får lov att ta betalt när de flyger passagerare. Västkustflyg arbetar med bl a rundflyg och fotouppdrag.
För mer info: www.aeroklubben.se och www.vastkustflyg.se