• Nyheter
  • Glöm inte varselväst när du befinner dig på airside, samt att inom airside gäller max 30 km/h. För mer information läs AR 3 01 samt AR 3 03.

  • 2017-07-18 Nu är det klart att Säve Flygplats återfår flygtrafiktjänst med bemannat flygtorn. Arbetet med att ställa om flygplatsen kommer att påbörjas omgående och förhoppningen är att flygtrafiktjänsten är i drift till ingången av 2018.

  • 2017-04-10 VMC minima (AI GSE 10 2017)
  • 2017-04-10 Flygplatsen stängd för ej hemmahörande luftfartyg (AI GSE 09 2017)

Den 1 februari 2017 tog Serneke över driften av Säve flygplats från Swedavia. Flygplatsens två miljoner kvadratmeter ska utvecklas till ett levande område som attraherar allmänhet, företag och verksamheter. Verksamheten för allmänflyget och 112-verksamheten finns kvar och vår vision är att skapa ett centra för fordonsutveckling med testbanor, laboratorium, försäljning och bilprovning kombinerat med ett upplevelsecentrum med ett välutvecklat evenemangsstråk.
Vill ni veta mer om visionerna för området. Gå in på www.serneke.se/save-flygplats

Prenumerera